KKZS - Kyokushinkai prvenstvo Slovenije v kontaktnih borbah

K Y O K U S H I N K A I
PRVENSTVO SLOVENIJE 
v kontaktnih borbah v disciplinah:
KUMITE K.O.  in  FULL  KARATE  COMBAT 
O K T O B E R   2 0 2 1

za mladoletno osebo podpišejo starši

za polnoletne osebe

obvezno izpolni vsak udeleženec tekmovanja